top of page
  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter

רוח אדמה - בית הספר ללימוד השערים

מרחב ללימוד וליווי התפתחותי להולכי הדרך הפנימית המבקשים למצוא מקום אמיתי לשינוי.

לאורך השנה אנו מקיימים מגוון פעילויות ב׳גן - חאן לנשמה׳ במושב עולש, ובמקומות קסומים בכל הארץ. 

רוח אדמה מקום להרגע

השערים - דרך חניכה התפתחותית, למען ישוב האדם אל עצמו,
אל אותה נקודה פנימית שהייתה ותישאר מרכז רוח הווייתו מסלול ליווי וחניכה המיועד להולכי דרך שהתעוררה בהם הקריאה הפנימית; אוהבי רוח אדם ואדמה באשר הם, מנחים, מטפלים ויוצרים.

מפגשים ברוח אדמה

מהם השערים?

השערים מבטאים את מרחבי התודעה הקיימים באדם.
הידע הנובע מהם משמש כגשר בין הגלוי לנסתר, בין דמות למהות, בין רצון למימושו.
תוך הדרכה וליווי, נחשפים השערים להולכי דרך המבקשים לממש את צו נשמתם.

העבודה עם השערים מאפשרת התבוננות חדשה על המקום בו אנו נמצאים.
ההכרות עם הכוחות הפועלים בתוכנו ותכליתם, מספקת כלים ליצירת השינוי המבקש להתממש.
הטקסטים של השערים והמושגים שטבעו מספקים דרכי חקירה ותמיכה בהתמודדויות ובאתגרי החיים,
ומהווים שפה חדשה להולכי הדרך הפנימית, למטפלים המלווים אנשים וליוצרים בכל שלבי תהליך יצירתם.

שער הכמיהה

“הנה ההזדמנות יקרת הערך שמהדהדת בלבך.
תחושת החסר שמלווה את חייך, נושאת ברחמה הזדמנות כבירה לגילוי.
הכאב שנובע מתחושת החסר, מניע את הרצון העמוק ביותר, הטבעי ביותר.
הרצון לחזור הביתה. הרצון להיות.”
 

שער הכמיהה הינו מרחב תודעה של רצון. שער זה מאיר את תחושת החסר הפועמת באדם,
ומבטא את הרצון למימוש פנימי ואת החיפוש אחר מרחב חיים אותנטי ובעל משמעות.

  • הכרת כוחות הרצון השונים והשפעתם על הבחירות וההחלטות שלנו

  • החיפוש וההתמודדות עם שאלות שמתעוררות בתהליך הפנימי

  • תחושת החסר ככוח מניע, ותחושת החסר כמלכודת

  • גילוי רצון כדרך להכרה של קול הלב

שער האמון

“האמון מתבטא בשקט פנימי אל מול נסיבות והתרחשויות החיים
ויוצר מרווח שבו יכולה להתממש מודעות עמוקה יותר.
האמון אינו עוד דפוס חשיבה, הוא אינו מותנה במציאות מחשבתית משתנה.
האמון נוכח כידיעה עמוקה ללא מילים.”

(מתוך השערים)


שער האמון הינו מרחב תודעתי של שינוי (טרנספורמציה), בשער זה מתרחשים מאבקים פנימיים,
והאדם שהתעורר בו הרצון לשינוי מתעמת עם הספקות הנוכחים בדרכו.

הכרת כוחות התודעה השונים והשפעתם על הבחירות וההחלטות שלנו
איך מכילים את הקשיים בדרך ומאפשרים טרנספורמציה להתפתחות
הבנת כוחו של הספק כשומר, והבנת כוחו כגורם מעכב
זיהוי דפוסים כדרך לבניית אמון

שער הכניעה

“הרגע שבו דרך האדם, על כל רבדיה הפנימיים והחיצוניים, נכנעת לדומיית הנוכחות, הוא רגע של התעוררות.
הרגע שבו האדם פוגש את טבעו האמיתי בצורה מודעת מביא לחייו מימד חדש של בחירה.
בחירה שכבר לא מתבטאת ברצף של מחשבות ושיקולים אלא בחירה שנחווית כהרף עין..”
(מתוך השערים)


שער הכניעה הינו מרחב של בחירה. שער זה קיים כהזמנה פתוחה.
הכרת השער מאפשרת לחיות הלכה למעשה את היופי הפנימי הייחודי של כל אחת ואחד מאיתנו.

להיות ולשאת בתוצאות – נוכחות ברגע הזה כבחירה
אי הידיעה – פחד והזדמנות
הכרת תודה

Services
bottom of page